Sno. Roll No. Candidate Name Guardian Name Mobile no.
1 S001 Aarti Rama Nand 9050845669
2 S003 Garima Sharma Dev Sharma 9953803291
3 S004 Indu Rani Balbir Singh 8053496750
4 S007 Nisha Vimal Prakash 9289341973
5 S009 Paramjit Kaur Gurbhej Singh 8950375021
6 S010 Poonam Mr.Vinod Kumar 9654554556
7 S011 Poonam Jitender Kr Solanki 9999477842
8 S012 Punam Devi Satbir Singh 9992310680
9 S014 Reeta Ram Veer 9910362649
10 S015 Rekha Kumari Rajender Singh 9467723608
11 S016 Sarita Rajender Singh 9034965755
12 S017 Shalu Abraham Amit Roy 8950421410
13 S020 Sujata Moji Ram 9813981321
14 P005 Kavita Yadav Rajpal Singh Yadav 9034171460
15 P006 Kusum Ram Mehar Sharma 9671752149
16 P019 Sushma Verma Janki Dass Verma 9996627707
17 KB002 Deepshikha Prem Kumar 8950522812
18 KB003 Geeta Rani Shri Mahi Pal 9896790569
19 KB004 Harmeet Kaur Kuldeep Kumar 8295991788
20 KB006 Meenakshi Balkar Singh 9896439663
21 KB008 Pinki Rani Ravinder Kumar 9034100399
22 KB013 Richa Sharma Pardeep Kumar 9541372250
23 KB020 Urvashi Sharma Pardeep Sharma 9253000380
24 KB022 Neelam Kumari Kulbir 9671498071